Dostali jste se do finančních potíží nebo potřebujete okamžitě větší obnos peněz k pokrytí mimořádných výdajů a banka Vám nastavila záda? Pak jste jistě začali uvažovat o nebankovní půjčce či úvěru. Vždyť je to tak jednoduché, jak nám tvrdí všechny mediální prostředky. Stačí většinou zavolat na bezplatnou linku či vyplnit jednoduchý formulář a půjčka je vaše! No jo, ale co pak? Není neobvyklé, že klienti záhy zjistí, že na základě smluvních podmínek, které v rámci úvěru podepsali, jsou kromě očekávaných měsíčních splátek povinni platit také nemalé poplatky, sankce a pokuty o kterých při sjednání půjčky nebyla řeč. Je jasné, že každá společnost podniká za účelem dosažení co největšího zisku. Kde je ale ta hranice, která určuje co ještě je a co už není v pořádku nejen po stránce stroze právní, ale také především po stránce lidské a morální?
Na trhu nebankovních půjček a úvěrů působí spousty subjektů a nabídka je pro klienty vcelku nepřehledná. Je tomu tak mimo jiné také proto, že kromě několika hlavních relativně seriózních úvěrových poskytovatelů se zde vyskytují desítky ne-li stovky zprostředkovatelů, kteří se jako poskytovatelé snaží pouze vystupovat. Níže Vás upozorníme na některé z nejčastějších rizik při obstarání nebankovní půjčky.

1, poplatek před poskytnutím úvěru

Některé společnosti požadují po klientech poplatek údajně pro vyřízení schváleného úvěru s nápadně výhodnými podmínkami, nízkým úrokem a podezřele nízkou splátkou. Co víc si přát…. Jenomže jakmile klient zaplatí, tak se mu zpravidla bohužel již nikdo neozve. Žádný výhodný úvěr s nízkou splátkou a ještě přijde o další peníze, které by mu třeba pomohly přežít další měsíc v jeho nelehké finanční situaci. Neplaťte nikdy nikomu nic předem. Pokud poplatek, tak pouze z úvěru a ne ze svých prostředků.

2, nesplnitelné podmínky úvěru postižené sankcí

V některých úvěrových smlouvách naleznete i taková ujednání, která klienta zavazují pod hrozbou sankce k podmínkám, které jsou jen velice těžko splnitelné (např. osobní doložení vinkulace různých druhů pojištění do sídla společnosti na adrese, kde žádná společnost nesídlí, apod…). Účelem těchto ujednání je samozřejmě odstoupení úvěru a uplatnění smluvních pokut. Takže společnost tak dostane své půjčené peníze ihned zpět a ještě s tučnými pokutami za porušení smluvních podmínek.

3, odstoupení úvěru a uplatnění pokut při jediném dni opožděné splátky

Setkáte se většinou i s ujednáními týkajícími se platební morálky klienta. Společnosti, které nemají zájem o to, aby klienti pouze v klidu spláceli svůj dluh se smluveným úrokem, mají smlouvy nastavené tak, aby mohly i při jediném dni opožděné splátky požadovat celou půjčenou částku zpět a to zpravidla včetně nemorálně vysokých smluvních pokut.

4, zajištění úvěru převodem vlastnických práv místo klasické zástavní smlouvy

Některé nebankovní společnosti používají místo zástavních smluv právě zajišťovací převody nemovitostí, takže v rámci úvěru převedou klientovu nemovitost na sebe. Některé společnosti tento způsob půjčování peněz dokonce honosně nazývají „zpětný leasing nemovitosti“. Pro klienta žádná výhoda, právě naopak. Při neplacení úvěru ho společnost může jednoduše vystěhovat, protože nemovitost už vlastně není jeho a často tak klient dle smluvních podmínek přichází o právo zpětného odkupu.

5, placení úroků či pokut při předčasném splacení úvěru

Další časté smluvní ujednání se týká předčasného doplacení úvěru. Může se totiž stát, že se klientovi podaří časem získat například levnější úvěr v bance, nebo nějaká finanční hotovost v rámci dědictví, zisku z podnikání, apod. Bohužel většina společností takového svědomitého klienta odmění buď pořádnou sankcí, nebo mu při předčasném doplacení naúčtuje i část nebo celé úroky až do konce původního splátkového kalendáře. Tím se klient dostává často i na několikanásobek původně poskytnuté částky a předčasné doplacení si tak většinou radši pořádně rozmyslí.

6, neochota poslat klientovi smlouvy ke kontrole předem

Jsou i takové firmy, které klientům odmítají poslat úvěrové smlouvy předem. Je to z toho důvodu, že klient by poté mohl konzultovat obsah smluv se svým právním zástupcem, který by jej na nekalá smluvní ujednání upozornil, a k uzavření smlouvy by poté samozřejmě nedošlo. Málokterý klient je odborníkem na právní problematiku v oblasti nebankovních úvěrů, a proto je samozřejmě nezávislá konzultace s odborníkem na místě.

7, smlouvy obcházející zákon o spotřebitelském úvěru

Jsou i takové společnosti, které se ve snaze o neposkytnutí spotřebitelského úvěru snaží přimět klienty k založení živnostenského oprávnění, aby mohli klientovi poskytnout úvěr podnikatelský. V jiných případech musí klient podepsat prohlášení o tom, že finanční prostředky z úvěru použije čistě na koupi či rekonstrukci nemovitosti a tím se úvěr stává hypotečním. Tyto typy úvěrů jsou pro poskytovatele výhodnější, protože klient není chráněn zákonem o spotřebitelském úvěru.