Úvěrový slovník

/Úvěrový slovník

Jedná se o prohlášení pojišťovny, že v případě pojistné události (např. požár domu) bude část pojistného plnění vyplacena oprávněné úvěrující společnosti na splacení dluhu klienta a zbytek pojistného plnění již standardně náleží klientovi.

Klasický typ úvěru, který se splácí pravidelnými měsíčními splátkami, které v sobě zahrnují z části splátku úroku i jistiny.

Způsob zajištění úvěru zřízený zástavní smlouvou, kdy na listu vlastnictví klienta je zapsané zástavní právo v oddíle omezení vlastnického práva. Klient stále zůstává plnohodnotným majitelem nemovitosti a může s ní stále libovolně nakládat.

Neúčelový úvěr zajištěný nemovitostí, který nemusí sloužit na koupi ani rekonstrukci nemovitosti.

Poskytnutá výše úvěru neboli výše dluhu klienta.

Doba od poskytnutí do konečného splacení úvěru.

Procento, kterým se úročí dluh (jistina) klienta.

Roční Procentní Sazba Nákladů je procentuálním vyjádřením veškerých nákladů spojených s vyřízením a splácením poskytnutého úvěru za 1 rok. Zahrnuje zpravidla úrokovou sazbu, provizi zprostředkovatele, poplatky a náklady spojené s vyřízením úvěru apod.